News

bú mẹ

TRẺ SƠ SINH BÚ MẸ BAO NHIÊU LÀ ĐỦ

Param image

Trẻ sơ sinh có dạ dày rất nhỏ. Khi mới sinh, dạ dày trẻ nhỏ...

TRẺ SƠ SINH BÚ MẸ BAO NHIÊU LÀ ĐỦ