News

dị tật

DÍNH THẮNG LƯỠI Ở TRẺ EM

Param image

Dính thắng lưỡi là dị tật bẩm sinh nhẹ do thắng lưỡi (lớp...

DÍNH THẮNG LƯỠI Ở TRẺ EM