News

sơ sinh

VÀNG DA Ở TRẺ SƠ SINH

Param image

Vàng da sơ sinh thì thường gặp, vàng da trong tuần đầu gặp ở...

VÀNG DA Ở TRẺ SƠ SINH

TRẺ SƠ SINH BÚ MẸ BAO NHIÊU LÀ ĐỦ

Param image

Trẻ sơ sinh có dạ dày rất nhỏ. Khi mới sinh, dạ dày trẻ nhỏ...

TRẺ SƠ SINH BÚ MẸ BAO NHIÊU LÀ ĐỦ