News

nắp nôi

NẮP NÔI - VIÊM DA TIẾT BÃ Ở TRẺ SƠ SINH

Param image

Nắp nôi là tình trạng viêm da thường xuất hiện trên da đầu...

NẮP NÔI - VIÊM DA TIẾT BÃ Ở TRẺ SƠ SINH